Lập trình viên .NET (ERP System) 1462 lượt xem

Mô tả công việc:

Tham gia vào đội ngũ phát triển giải pháp ERP:

–  Coding

–  Fix bug

–  Viết Unit Test

–  Testing

–  Giải quyết vấn đề liên quan đến code

–  Nghiên cứu công nghệ mới

–  Làm việc theo quy trình và báo cáo cho người quản lý.

 

Yêu cầu:

–  Tốt nghiệp đại học ngành CNTT

–  Có biết về .NET/C#

–  Có biết về OOP, .NET , MVC

–  Có biết về MS SQL Server

–  Có khả năng đọc viết tiếng Anh

–  Có khả năng làm việc nhóm, làm việc độc lập

–  Biết sử dụng DevExpress là một lợi thế

–  Có khả năng nghiên cứu công nghệ mới nhanh là một lợi thế

–  Có khả năng phân tích, thiết kế hệ thống là một lợi thế

–  Có biết về quy trình phát triển phần mềm như SCRUM là một lợi thế

–  Có kiến thức về ERP là một lợi thế

Chia sẻ công việc này