Nhân Viên IT 210 views

Job Overview

KEY RESPONSIBILITIES

 • Server: Maintenance.
 • POS:
  • Administration
  • Make sure that 100% POS working at store.
 • Network:
  • Monitoring
  • Make sure 100% network working.
 • Documentation:
  • Making documents
  • Create user guide, policies.
 • Perform other assigned tasks.

JOB REQUIREMENTS

 • University Degree.
 • Minimum 01 years working as IT position in Retail industry. Fresh graduated is acceptable.
 • Good schedule management skills and communication skills.
 • Be able to study and research new technologies.
 • Be able to work in high-pressure environment.
 • Good communication with customers/users, coworkers, and partners.
 • Working location: HQ (AEON Tan Phu Celadon)

>>> Send your CV with email title: [AEON VIETNAM] APPLICATION FOR IT SUPPORT OFFICER – Full name

Hãy đăng nhập (hoặc đăng ký) tài khoản để có thể ứng tuyển vào công việc này.
Thông tin CV/Resume của bạn sẽ được gởi đến Nhà tuyển dụng công việc này ngay lập tức!
Company Information
 • Total Jobs 0 Jobs
 • Location - Tỉnh, Thành phố Ho Chi Minh
 • Address - Địa chỉ 30 Bờ Bao Tân Thắng, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú
 • Phone - Điện thoại liên lạc 02862887711
 • Tax Code - Mã số thuế 0311241512
 • Job category - Danh mục các lĩnh vực công việc tuyển dụng Thu mua