nhân viên kinh doanh 171 lượt xem

–      Tìm kiếm, lựa chọn, tư vấn khách hàng và bán các sản phẩm của công ty.

–      Tìm kiếm, phát triển và chăm sóc khách hàng và duy trì các mối quan hệ khách hàng.

–      Hỗ trợ các nhân viên khác để hoàn thành mục tiêu chung.

–      Cập nhật danh sách khách hàng thường xuyên và xây dựng mạng lưới khách hàng tiềm năng

–      Xây dựng, cập nhật hồ sơ khách hàng

Chia sẻ công việc này