PROCUREMENT INTERN 2022 – MICHELIN (FRENCH COOPERATION) 234 views

Job Overview

 • Number of vacanvies - Số lượng nhân viên cần tuyển 1

THỰC TẬP SINH BỘ PHẬN MUA HÀNG FULLTIME

1. Mô tả công việc – Job description

 1. Be responsible for PR/PO following up/system converting and send to vendors within the time frame expectation.
 1. Monitor vendors performance to ensure on time delivery and quality per expectation
 1. Support and execute all Procurement administration tasks performing in SAP that relating to material replenishment operation (reservation, MRP, vendor master data, info record, report generation from SAP, etc.)
 1. Ensure best practice and processes, policy are adapted and achieved
 1. Be responsbile to cooperate with finance and vendors on proper documentation for payment and on time payment
 1. Support Buyer with supplier search;
 1. Other tasks and responsibilities as assigned
 1. Having the authorities within the assigned function
 1. Adhere Company quality systems
 1. Adhere Company Safety Rules

2. Yêu cầu của công việc – Job requirements

College or Bachelor’s degree in Business Administration or equivalent

4. Quyền lợi – Benefits

Phụ cấp thực tập

Xe đưa rước

Laptop

5. Thông tin liên hệ – Contact information

Ms. Vân Nguyễn

0974 744 951

Hãy đăng nhập (hoặc đăng ký) tài khoản để có thể ứng tuyển vào công việc này.
Thông tin CV/Resume của bạn sẽ được gởi đến Nhà tuyển dụng công việc này ngay lập tức!
Company Information
 • Total Jobs 1 Jobs
 • Location - Tỉnh, Thành phố Binh Duong
 • Address - Địa chỉ số 5, đường số 23, KCN VSIP II-2A, Tân Uyên, Bình Dương
 • Phone - Điện thoại liên lạc 0974744951
 • Tax Code - Mã số thuế 3702257178
 • Job category - Danh mục các lĩnh vực công việc tuyển dụng Admin, Hành chánh tổng hợp, Mua hàng - Vật tư, Thu mua