SELECTION PROCESS:

Prudential Vietnam Assurance introduces THE STRIVERS includes  4 distinctive tracks, customized for different career aspirations to nurture talented and dynamic fresh graduates to be the future leaders , from general to functional management.

 • Leadership Essential Acceleration Program – Management Trainee
 • Sales Management Program – Sale s Management Associates
 • Tech Science Program – Tech Science Associates
 • Financial Science Program – Financial Science Associates

FINANCIAL SCIENCE PROGRAM 2017

 • File name CV: THE STRIVERS – Financial Science Program 2017 – Name
 • Working place: HCMC
 • Salary: Highly competitive
 • Benefit: 13th month Salary, Annual Incentive Bonus, 20 days of Annual Leave, Health care and insurance programs for all staff and their family, Financial Support, Well-being programs
 • Related skills: Management, Functional management, future leader, leadership, trainee, Actuary, Actuarial, Science, Statistic, Engineer, Computing Science, Mathematics

Finance Science Program _ An exclusive program to develop expertise and people management skills for future FUNCTIONAL EXECUTIVE within 3+ years which is Financial Science Associates

To successfully selected, you should go thought our selection process as follow:

 • Round 1: Application – Closed on 24March 2017
 • Round 2: Aptitude Test
 • Round 3: Phone interview & Initial Interview
 • Round 4: Panel Interview
 • Offer and  Onboarding – Jun 2017

What should THE STRIVERS – Financial Science Program have?

 • Fresh graduates in all Science-based majors, i.e. Actuarial, Engineering, Mathematics, Finance, Computer Science …
 • Maximum 1 year of working experience,
 • GPA above 7.0/10 or equivalent,
 • Good English and Vietnamese communication,
 • High learning agility and interpersonal skill,
 • Strong passion to grow in career of Actuarial function

LEADERSHIP ESSENTIAL ACCELERATION PROGRAM 2017 (LEAP)

 • File name CV: THE STRIVERS – LEAP/Prudential Management Trainee 2017 – Name
 • Working place: HCMC
 • Salary: Highly competitive
 • Benefit: 13th month Salary, Annual Incentive Bonus, 20 days of Annual Leave, Health care and insurance programs for all staff and their family, Financial Support, Well-being programs
 • Related skills: Management, Business Administration, General management, future leader, entrepreneurship, leadership, trainee, Management Trainee

Leadership Essential Acceleration Program (LEAP) Prudential’s Management Trainee Program is an exclusive program initiated for a group of agile Management Trainees to be FAST TRACKED INTO PRUDENTIAL’S FUTURE LEADERSHIP AFTER 2.5 YEARS.

To take the LEAP and become Prudential Management Trainee 2017, you should go thought:

 • Round 1: Application – Closed on 24 March 2017
 • Round 2: Aptitude Test
 • Round 3: Phone interview & Initial Interview
 • Round 4: Assessment Center
 • Offer and MT2017 Onboarding – Jun 2017

What should THE STRIVERS – Leadership Essential Acceleration Program (LEAP) have?

 • Fresh graduates in all majors with maximum 1 year of working experience
 • GPA above 7.5/10 or equivalent
 • Good English and Vietnamese communication
 • Demonstrate leadership potential
 • Strong passion to grow in career

TECH SCIENCE PROGRAM 2017

 • File name CV: THE STRIVERS – Prudential  TECHNOLOGY SCIENCE PROGRAM 2017
 • Working place: HCMC
 • Salary: Highly competitive
 • Benefit: 13th month Salary, Annual Incentive Bonus, 20 days of Annual Leave, Health care and insurance programs for all staff and their family, Financial Support, Well-being programs
 • Related skills: Management, Functional management, future leader, leadership, trainee, INFORMATION TECHNOLOGY, IT, Science, Engineer, Computing Science, Mathematics

Technology Science Program _ An exclusive program to develop expertise and people management skills for future FUNCTIONAL EXECUTIVE within 3+ years which are Tech Science Associates

To successfully selected, you should go thought our selection process as follow:

 • Round 1: Application – Closed on 24 March 2017
 • Round 2: Aptitude Test
 • Round 3: Phone interview & Initial Interview
 • Round 4: Panel Interview
 • Offer and onboarding – Jun 2017

What should THE STRIVERS – Technology Science Program have?

 • Fresh graduates in majors of Information Technology, Computer Science
 • Maximum 1 year of working experience
 • GPA above 7.0/10 or equivalent
 • Good English and Vietnamese communication
 • High learning agility, Interpersonal skill
 • Have aspiration to be fast-track in the career in IT function.

SALES MANAGEMENT ASSOCIATES PROGRAM 2017 (SMA)

 • File name CV: THE STRIVERS – Sales Management Program 2017 – Name
 • Working place: HCMC
 • Salary: Highly competitive
 • Benefit: 13th month Salary, Annual Incentive Bonus, 20 days of Annual Leave, Health care and insurance programs for all staff and their family, Financial Support, Well-being programs
 • Related skills: Management, Functional management, future leader, leadership, trainee, Sale, Marketing, Salesmen, entrepreneurship, Trainer, Financial Service, Insurance

Sales Management Program  – An exclusive opportunity to become Sales Manager or Sales Training Management after 2+ years

To successfully selected, you should go thought our selection process as follow:

 • Round 1: Application – Closed on 24 March 2017
 • Round 2: Phone Interview
 • Round 3: Assessment Center

What should THE STRIVERS – Sales Management Program 2017  have?

 • Bachelor/ Diploma degree
 • Max 3 years of experience in Sales or Training
 • Willing to relocate
 • Good presentation and interpersonal skills
 • English communication

How to apply for THE STRIVERS?

Please “Login to apply” and send your CV online with file name CV “THE STRIVERS – Functional management – Full name

Ex: THE STRIVERS – Sales Management Program 2017 – Nguyễn Văn A


For more information, find us @:

 

 • This job is expired!
Share this job
Được thành lập tại London năm 1848, Prudential là một trong những tập đoàn tài chính bán lẻ hàng đầu thế giới về cung cấp dịch vụ bảo hiểm nhân thọ, dịch vụ tài chính và quản lý tài sản trên toàn Vương quốc Anh, Hoa Kỳ và châu Á trong hơn 165 năm qua. Hiện tại, Prudential đã có hơn 23 triệu khách hàng trên toàn thế giới và quản lý các quỹ trị giá 457 tỷ bảng Anh (tính đến 30/06/2014.) Là một trong những công ty bảo hiểm nhân thọ hàng đầu, Prudential Việt Nam vinh dự cung cấp dịch vụ bảo hiểm cho hàng triệu người Việt. Prudential Việt Nam có thị phần lớn nhất trong thị trường bảo hiểm nhân thọ với loạt sản phẩm đa dạng. Chúng tôi tự hào là Nhà Tuyển Dụng Được Lựa Chọn (Employer of Choice ) nhờ vào các giá trị và lợi ích lớn lao mà chúng tôi đem đến cho người lao động.
Connect with us

Kết Nối Với Internship.edu.vn

Đăng ký cập nhật tin thực tập, sự kiện ngày hội việc làm, hội thảo kỹ năng

Name *

Email *

Interested groups *
Tin sự kiện tuyển dụng - Hội thảo kỹ năng