Sinh viên thực tập bán hàng 716 views

– Nắm bắt thông tin thị trường, sản phẩm, đối thủ cạnh tranh.

– Triển khai đến khách hàng các chương trình khuyến mãi.

– Thiết lập các mối quan hệ và lập danh sách khách hàng tiềm năng

Share this job