Sinh viên thực tập bán hàng 788 lượt xem

– Nắm bắt thông tin thị trường, sản phẩm, đối thủ cạnh tranh.

– Triển khai đến khách hàng các chương trình khuyến mãi.

– Thiết lập các mối quan hệ và lập danh sách khách hàng tiềm năng

Chia sẻ công việc này