Job Expired

Thực tập Phòng Kinh doanh 2316 views

Job Overview

– Tìm kiếm khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ của công ty.

– Thực hiện công việc tư vấn các khóa học, khóa đào tạo chuyên môn

– Lập kế hoạch mở rộng đối tượng khách hàng

– Khảo sát và phân tích tình hình thị trường nhằm xác định rõ các khách hàng mục tiêu
– Gặp gỡ, tư vấn, giới thiệu sản phẩm dịch vụ đến Khách hàng mục tiêu

– Đi tới các trường/doanh nghiệp, giới thiệu các dịch vụ của công ty cung cấp. 
– Phối hợp các phòng ban/ bộ phận khác trong công ty thực hiện các chương trình thúc đẩy bán hàng

– Tiếp nhận các yêu cầu và hỗ trợ sinh viên trong quá trình đào tạo.
– Lập và gửi các báo cáo cho cấp trên và các bộ phận liên quan đúng thời hạn quy định.
– Thực hiện các công việc theo yêu cầu của Trưởng bộ phận/ Giám đốc

  • This job has expired!