DOANH NGHIỆP Tìm Tài Năng? - NHÀ TRƯỜNG Kết Nối Tuyển Dụng? - Hotline: (84 - 28) 3515 0635 - 0974 030 635 - contact@internship.edu.vn
Job Expired

Thực Tập Sales 115 views

Job Overview

Mô tả công việc:

 • B𝒂́𝒏 𝒉𝒂̀𝒏𝒈, 𝒄𝒉𝒂̀𝒐 𝒉𝒂̀𝒏𝒈 𝒔𝒂̉𝒏 𝒑𝒉𝒂̂̉𝒎, 𝒕𝒊𝒆̂́𝒑 𝒄ận 𝒌𝒉𝒂́𝒄𝒉 𝒉𝒂̀𝒏𝒈.
 •  Hỗ trợ 𝒗ậ𝒏 𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒌𝒊𝒏𝒉 𝒅𝒐𝒂𝒏𝒉 𝒄𝒖̉𝒂 𝒅𝒐𝒂𝒏𝒉 𝒏𝒈𝒉𝒊𝒆̣̂𝒑.
 •  𝑻𝒉𝒖̛̣𝒄 𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒄𝒉𝒂̀𝒐 𝒃𝒂́𝒏 𝒔𝒂̉𝒏 𝒑𝒉𝒂̂̉𝒎.

Yêu cầu:

 • 𝑪𝒐́ 𝒕𝒊𝒏𝒉 𝒕𝒉𝒂̂̀𝒏 𝒄𝒂̂̀𝒖 𝒕𝒉𝒊̣ 𝒗𝒂̀ 𝒕𝒉𝒂́𝒊 đ𝒐̣̂ 𝒍𝒂̀𝒎 𝒗𝒊𝒆̣̂𝒄 𝒏𝒈𝒉𝒊𝒆̂𝒎 𝒕𝒖́𝒄.
 • 𝑵𝒈𝒐𝒂̣𝒊 𝒉𝒊̀𝒏𝒉 𝒔𝒂́𝒏𝒈.
 • 𝑮𝒊𝒂𝒐 𝒕𝒊𝒆̂́𝒑 𝒕𝒖̛̣ 𝒕𝒊𝒏.
 • 𝑪𝒐́ 𝒌𝒉𝒂̉ 𝒏𝒂̆𝒏𝒈 𝒍𝒂̀𝒎 𝒗𝒊𝒆̣̂𝒄 𝒏𝒉𝒐́𝒎 𝒕𝒐̂́𝒕.
 • 𝑯𝒐̀𝒂 đ𝒐̂̀𝒏𝒈, 𝒗𝒖𝒊 𝒗𝒆̉.
 • 𝑳𝒂̀ 𝒔𝒊𝒏𝒉 𝒗𝒊𝒆̂𝒏 𝒏𝒂̆𝒎 4 𝒕𝒂̂́𝒕 𝒄𝒂̉ 𝒄𝒂́𝒄 𝒌𝒉𝒐̂́𝒊 𝒏𝒈𝒂̀𝒏𝒉.

Quyền lợi:

 • Đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒉𝒖̛𝒐̛̉𝒏𝒈 𝒕𝒊𝒆̂̀𝒏 𝒉𝒐̂̃ 𝒕𝒓𝒐̛̣ 𝒕𝒉𝒖̛̣𝒄 𝒕𝒂̣̂𝒑: 2.000.000 đ𝒐̂̀𝒏𝒈/ 𝒕𝒉𝒂́𝒏𝒈.
 • Đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒉𝒖̛𝒐̛̉𝒏𝒈 𝒉𝒐𝒂 𝒉𝒐̂̀𝒏𝒈 𝒔𝒂̉𝒏 𝒑𝒉𝒂̂̉𝒎, 𝒅𝒊̣𝒄𝒉 𝒗𝒖̣ 𝒏𝒆̂́𝒖 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒒𝒖𝒂́ 𝒕𝒓𝒊̀𝒏𝒉 𝒕𝒉𝒖̛̣𝒄 𝒕𝒂̣̂𝒑 𝒃𝒂́𝒏 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒔𝒂̉𝒏 𝒑𝒉𝒂̂̀𝒎.
 • Đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒙𝒂́𝒄 𝒏𝒉𝒂̣̂𝒏 𝒕𝒉𝒖̛̣𝒄 𝒕𝒂̣̂𝒑 𝒗𝒐̛́𝒊 𝒏𝒉𝒂̀ 𝒕𝒓𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈.
 • Cơ hội trở thành nhân viên chính thức

Hình thức ứng tuyển:

 • Ứng tuyển bằng cách nhấn vào nút “Đăng ký công việc này” hoặc “Login as Candidate” bên dưới.
 • Liên hệ: 0353 011 000
 • This job has expired!
Company Information
 • Total Jobs 0 Jobs
 • Location - Tỉnh, Thành phố Ho Chi Minh City
 • Address - Địa chỉ Tầng 4 Tòa Nhà Mekong, số 101 Đào Duy Anh, Phường 04, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tax Code - Mã số thuế 0314663093