DOANH NGHIỆP Tìm Tài Năng? - NHÀ TRƯỜNG Kết Nối Tuyển Dụng? - Hotline: (84 - 28) 3515 0635 - 0974 030 635 - contact@internship.edu.vn

THỰC TẬP SINH KẾ TOÁN/ ACCOUNTING INTERN 458 views

Job Overview

  • Number of vacanvies - Số lượng nhân viên cần tuyển 1

1. Tên vị trí công việc – Job Title

THỰC TẬP SINH KẾ TOÁN/ ACCOUNTING INTERN

2. Mô tả công việc – Job description

You will be trained on Accounting jobs as below:

* Booking bank, cash transaction and expenses into Accounting System

* Checking payment voucher request

* Prepare payment vourchers request such as house rental, electricity, etc

* Prepare accounting ledgers, banking slip

* Prepare supporting documents to internal audit & external auditing

* Other jobs will be trained by Chief Accountant

——————————————————————————–

Thực tập sinh sẽ được đào tạo các nghiệp vụ kế toán như sau:

* Hạch toán các nghiệp vụ ngân hàng, tiền mặt và chi phí vào phần mềm kế toán

* Kiểm tra chứng từ đề nghị thanh toán

* Lập đề nghị thanh toán như : tiền thuê nhà, tiền điện, v.v.

* Lập sổ cái tài khoản và chứng từ ngân hàng

* Chuẩn bị các tài liệu hỗ trợ cho kiểm toán nội bộ và kiểm toán bên ngoài

* Các nhiệm vụ khác sẽ được đào tạo từ Kế toán trưởng

3. Yêu cầu của công việc – Job requirements

– Working time: 3 days/ week or 5 days/week

– Last year student from College/University in Accounting, Auditing , Finance

– Can speak & read English.

– Honest, proactive, friendly.

– Willing to learn and work in Nha Be Dist, HCM City.

——————————————————–

– Thời gian làm việc: 3 ngày / tuần hoặc 5 ngày / tuần

– Sinh viên năm cuối cao đẳng/ đại học/ đã tốt nghiệp chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính

– Có thể nói, đọc hiểu tiếng anh.

– Trung thực, chủ động, thân thiện.

– Sẵn sàng học hỏi và làm việc tại Huyện Nhà Bè, Tp.HCM.

4. Quyền lợi – Benefits

– Beside salary allowance, Intern will be support lunch at canteen with 42.000 vnd/set

– Company has shuttle bus from Dist 5, Dist 7 to factory at Nha Be Dist( 30 minutes)

– Intern will be trained professional knowledge in Accounting

– Having Intership confirmation if need

– Ngoài phụ cấp lương, thực tập sinh sẽ được hỗ trợ ăn trưa tại canteen 42.000 vnd /phần

– Công ty có xe đưa đón từ Quận 5, Quận 7 đến nhà máy tại Huyện Nhà Bè (30 phút)

– Thực tập sinh sẽ được đào tạo kiến thức chuyên môn về Kế toán

– Ký giấy xác nhận và các giấy tờ liên quan đến xác nhận thực tập nếu cần

5. Thông tin liên hệ – Contact information

Tên người liên hệ, số điện thoại, bộ phận phòng ban tuyển dụng
Contact: Ms. Lieu, Phone: 028-37819281 (Ext No.8038), Department: HR

Hãy đăng nhập (hoặc đăng ký) tài khoản để có thể ứng tuyển vào công việc này.
Thông tin CV/Resume của bạn sẽ được gởi đến Nhà tuyển dụng công việc này ngay lập tức!

CÔNG TY TNHH PHÂN BÓN HÀN - VIỆT

Hi-tech Hàn, Nông sản Việt
Company Information
  • Total Jobs 2 Jobs
  • Location - Tỉnh, Thành phố Ho Chi Minh
  • Address - Địa chỉ Lô D10b, Đường D3, KCN Hiệp Phước, X.Hiệp Phước, H.Nhà Bè, TPHCM
  • Phone - Điện thoại liên lạc 028-37819281
  • Tax Code - Mã số thuế 0313300594
  • Job category - Danh mục các lĩnh vực công việc tuyển dụng Admin, Nhân sự