DOANH NGHIỆP Tìm Tài Năng? - NHÀ TRƯỜNG Kết Nối Tuyển Dụng? - Hotline: (84 - 28) 3515 0635 - 0974 030 635 - contact@internship.edu.vn
Job Expired

Thực tập sinh mảng thị trường 1969 views

Job Overview

Hỗ trợ công ty trong hoạt động thu thập và nghiên cứu thông tin.

Hỗ trợ cập nhật thông tin khách hàng trong IBS.

Hỗ trợ chương trình triển khai tại các trường Đại học và các chương trình khác.

Tác phong làm việc chuyên nghiệp, kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề tốt.

– Thời gian: 4-5 tháng kể từ ngày 15 tháng 2 (sau Tết).

– Có hỗ trợ phụ cấp.

Gửi CV bằng tiếng Anh đến địa chỉ email: recruiting@kpmg.com.vn. Tựa đề email ghi rõ:[Internship.edu.vn] – [Application for KPMG Market internship] – [Your full name]

Cc địa chỉ apply@internship.edu.vn

Click nút Nộp đơn hoặc đăng nhập để xem thông tin liên hệ.

  • This job has expired!
Company Information
  • Total Jobs 12 Jobs
  • Location - Tỉnh, Thành phố An Giang