Thực tập Thiết kế 781 lượt xem

– Biết sử dụng phần mềm Autocad 2D

– Trình độ: trung cấp trở lên

– Có cơ hội làm việc với những người có nhiều kinh nghiệm

– Có cơ hội ký hợp đồng làm việc nếu thực tập tốt

Chia sẻ công việc này