Job Expired

Tuyển sinh viên thực tập phát triển web 4268 views

Job Overview

1.Mô tả công việc:

-Thực tập lập trình viên phát triển web

-Chi tiết sẽ trao đổi khi phỏng vấn

2.Yêu cầu:

-Có kiến thức nền tảng tốt về IT và yêu thích lập trình

-Ưu tiên các bạn có kinh nghiệm về Java hoặc Python hoặc PHP, MySQL, AJAX, Jquery, CSS3, HTML5, Responsive Website (Không yêu cầu kinh nghiệm và công ty sẽ training những kiến thực mới tuy nhiên ứng viên phải thể hiện được mình có khả năng học hỏi nhanh)

-Nhận sinh viên thực tập lập trình bán thời gian, thời gian linh động

-Trung thực, trách nhiệm và có khả năng làm việc với áp lực cao

3. Chính sách công ty:

-Tùy vào năng lực và mức độ chuyên cần có thể được nhân lương  trong quá trình thực tập: sẽ thảo luận chi tiết trong khi phỏng vấn.

-Công ty sẽ đánh giá trung thực, ký giấy xác nhận và đóng dấu cho sinh viên nếu cần báo cáo với nhà trường

Hình thức ứng tuyển: Gửi CV công việc, bằng cấp (nếu có), ảnh qua email: contact@quaternion.tech

  • This job has expired!