Job Expired

Tuyển thực tập .Net (ASP/Winform) tháng 4 4431 views

Job Overview

Đối tượng: Sinh viên ngành cntt năm 4,5, sắp ra trường, sinh viên đã ra trường chưa có kinh nghiệm làm việc.

Lập trình viên Web:

– Có hiểu biết về lập trình Web

– Có hiểu biết về C# và .NET 4.0

– Có hiểu biết về xây dựng và phát triển phần mềm sử dụng ASP.NET Web Application

– Có hiểu biết với HTML5/CSS3/Javascript

– Có hiểu biết với Hệ quản trị CSDL (MSSQL Server, Oracle, …) – Có hiểu biết sử dụng hệ thống source control (SVN, Git, …)

– Tiếng Anh tốt là một lợi thế

– Có hiểu biết với các framework Javascript như Jquery/AngularJs là một lợi thế

– Có hiểu biết với MVC5/Entity Framework 6 là một lợi thế

Lập trình viên Winform:

– Có kinh nghiệm về lập trình Winform

– Có hiểu biết về C# và .NET 4.0

– Có hiểu biết với Hệ quản trị CSDL (MSSQL Server, Oracle, …)

– Có hiểu biết sử dụng hệ thống source control (SVN, Git, …)

– Tiếng Anh tốt là một lợi thế

Quyền lợi:

– Được đào tạo trong một môi trường thực tế

– Làm việc với đội ngũ chuyên nghiệp, năng động

– Được tham gia vào các dự án thực tế khi đủ khả năng

– Cơ hội trở thành nhân viên chính thức

– Hưởng trợ cấp thực tập

Hồ sơ thực tập gửi về tuyendung@gosol.com.vn

  • This job has expired!