Web Developer Intern 764 lượt xem

Yêu cầu cơ bản:

– Có kiến thức tốt về OOP

– Sử dụng được PHP, Visual C#

– Có kiến thức về Socket / Web socket, REST API, Web Services…

– Tiếng anh

Ưu tiên:

– Có kiến thức cơ bản về lập trình mobile

– Biết sử dụng các UI Framework (dùng thiết kế giao diện web, mobile…)

Chia sẻ công việc này