Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TP.HCM 393 views

Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TP.HCM

Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh là một trong trường đại học đào tạo các ngành về thực phẩm & kỹ thuật. Các Khoa & Bộ Môn Đào Tạo:
+ Khoa Công nghệ Thực phẩm
+ Khoa Công nghệ Sinh học và Kỹ thuật Môi trường
+ Khoa Công nghệ Hóa học
+ Khoa Công nghệ Thông tin
+ Khoa Điện - Điện tử
+ Khoa May - Thiết kế Thời trang
+ Khoa Cơ khí
+ Khoa Tài chính Kế toán
+ Khoa Đào tạo Trung học
+ Khoa Quản trị Kinh doanh và Du lịch
+ Khoa Khoa học Cơ bản
+ Khoa Lý luận Chính trị
+ Khoa Cơ điện tử

Kết Nối Với Internship.edu.vn

Đăng ký cập nhật tin thực tập, sự kiện ngày hội việc làm, hội thảo kỹ năng

Name *

Email *

Interested groups *
Tin sự kiện tuyển dụng - Hội thảo kỹ năng