Đại học Ngân Hàng Tp.Hồ Chí Minh 283 views

This school has no active iprgs

Đại học Ngân Hàng Tp.Hồ Chí Minh

Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh là cơ sở chuyên Đào tạo và cung cấp cho hệ thống Ngân hàng và các Định chế tài chính khác một nguồn nhân lực.

Kết Nối Với Internship.edu.vn

Đăng ký cập nhật tin thực tập, sự kiện ngày hội việc làm, hội thảo kỹ năng

Name *

Email *

Interested groups *
Tin sự kiện tuyển dụng - Hội thảo kỹ năng