ĐH Bách Khoa TPHCM 512 views

ĐH Bách Khoa TPHCM

Thành lập vào năm 1957, Trường Đại học Bách Khoa TP. Hồ Chí Minh là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ hàng đầu Việt Nam. Nhận thức được uy tín bản thân và tầm quan trọng của thương hiệu giáo dục, từ năm 1995, Ban Giám hiệu nhà trường đã đăng ký bảo hộ bản quyền tên “Trường Đại học Bách Khoa TP. Hồ Chí Minh” với Cục Bản quyền tác giả, Bộ Văn hóa Thông tin (nay là  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch). Tính đến tháng 5 năm 2005, trường đã có 11 khoa chuyên ngành, 10 trung tâm nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, 4 trung tâm đào tạo, 10 phòng ban chức năng và một công ty trách nhiệm hữu hạn. Từ năm 1975 đến 2005, trường đã đào tạo được 45.000 kỹ sư, cử nhân. Chỉ tính từ năm 1994 đến 2005, trường đã đào tạo 20.000 kỹ sư, cử nhân, 1.503 thạc sĩ, 25 tiến sĩ, nhiều sinh viên tốt nghiệp của trường hiện nay đang giữ những cương vị quản lý, chuyên gia đầu ngành của các cơ quan, doanh nghiệp nhà nước, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các thành phần kinh tế ở Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam.  

Kết Nối Với Internship.edu.vn

Đăng ký cập nhật tin thực tập, sự kiện ngày hội việc làm, hội thảo kỹ năng

Name *

Email *

Interested groups *
Tin sự kiện tuyển dụng - Hội thảo kỹ năng