ĐH Công Nghệ Thông Tin TPHCM 352 views

This school has no active iprgs

ĐH Công Nghệ Thông Tin TPHCM

Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) là trường đại học công lập đào tạo về công nghệ thông tin và truyền thông (CNTT&TT) được thành lập theo quyết định số 134/2006/QĐ-TTg ngày 08/06/2006 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin. Tính đến năm học 2014-2015, số lượng giảng viên trình độ sau đại học thuộc lĩnh vực CNTT&TT chiếm tỷ lệ trên 76% tổng số nhà giáo cơ hữu trong đó có 02 Giáo sư, 07 Phó Giáo sư, 29 Tiến sĩ và 110 Thạc sỹ. Đa số cán bộ giảng dạy của Trường tốt nghiệp từ các trường, viện uy tín trong và ngoài nước. Trường có 07 chương trình chính quy đào tạo bậc kỹ sư và cử nhân. Bên cạnh đó, là một trong 08 trường trọng điểm về đào tạo ngành an toàn thông của Việt Nam và đáp ứng các nhu cầu đặc biệt của xã hội, Trường  có 06 chương trình đào tạo đặc biệt  (hệ chính quy) các ngành: kỹ sư tài năng ngành an toàn thông tin, chương trình tiên tiến ngành hệ thống thông tin, cử nhân tài năng ngành khoa học máy tính v.v…Ở bậc đào tạo sau đại học, có 02 chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ (ngành khoa học máy tính và công nghệ thông tin) và 02 chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ (ngành khoa học máy tính và công nghệ thông tin). Tổng số sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh hiện nay của Trường là hơn 7.000.

Kết Nối Với Internship.edu.vn

Đăng ký cập nhật tin thực tập, sự kiện ngày hội việc làm, hội thảo kỹ năng

Name *

Email *

Interested groups *
Tin sự kiện tuyển dụng - Hội thảo kỹ năng