ĐH Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn TPHCM 411 views

This school has no active iprgs

ĐH Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn TPHCM

Trường Đại học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn (ĐHKHXH&NV) thuộc hệ thống Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay, Trường ĐH KHXH & NV có 930 cán bộ, giảng viên, trong đó hơn 99 % giảng viên có trình độ giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ. Hiện nay, có hơn 22.000 sinh viên các hệ đại học và sau đại học được đào tạo theo 54 chương trình giáo dục (phân ngành) thuộc 27 ngành đào tạo bậc đại học, 43 chương trình sau đại học và trên 10 chương trình liên kết quốc tế. Chương trình đào tạo Việt Nam học, Ngữ văn Anh, Quan hệ quốc tế đã được Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (AUN-QA) kiểm định chất lượng.

Kết Nối Với Internship.edu.vn

Đăng ký cập nhật tin thực tập, sự kiện ngày hội việc làm, hội thảo kỹ năng

Name *

Email *

Interested groups *
Tin sự kiện tuyển dụng - Hội thảo kỹ năng