ĐH Mở TP.HCM 385 views

ĐH Mở TP.HCM

Ở trình độ đại học, hiện trường đại học Mở Tp.HCM đang đào tập 16 ngành gồm các khối Kinh Tế - Tài Chính - Ngân Hàng - Luật  & Khối Kỹ Thuật. Để hiểu rõ từng ngành và thông tin về sinh viên, Quý vị có thể truy cập để thêm thông tin từ website các khoa được đăng tải đầy đủ tại www.ou.edu.vn

Kết Nối Với Internship.edu.vn

Đăng ký cập nhật tin thực tập, sự kiện ngày hội việc làm, hội thảo kỹ năng

Name *

Email *

Interested groups *
Tin sự kiện tuyển dụng - Hội thảo kỹ năng