Green Academy 481 views

This school has no active iprgs

Green Academy

GIT là học viện IT & Design với 19 chi nhánh tại Hàn Quốc, đào tạo hơn 80,000 học viên tốt nghiệp hàng năm.
Green Academy Việt Nam là chi nhánh của GIT Hàn Quốc. 
Đến Việt Nam với cùng một niềm đam mê, chúng tôi mong muốn mang đến các khóa học hàng đầu về IT, Design và Tiếng Hàn cho học viên.

Kết Nối Với Internship.edu.vn

Đăng ký cập nhật tin thực tập, sự kiện ngày hội việc làm, hội thảo kỹ năng

Name *

Email *

Interested groups *
Tin sự kiện tuyển dụng - Hội thảo kỹ năng