Bạn Đã Thử Một Phong Cách Sống Tối Giản Chưa?

[Professional working skills] Bạn Đã Thử Một Phong Cách Sống Tối Giản Chưa?

Mỗi người có một phong cách tối giản khác nhau. Đối với tôi, nó đã giúp tôi trả được khoản vay sinh viên 42,000 Đô chỉ trong vòng 2 năm, dành được nhiều sự quan tâm cho những người thân yêu hơn, và định hướng cho tôi một lối sống có chủ đích. Trong vòng 6 tháng qua, tôi đã

Continue reading