Công việc tương lai sẽ ra sao khi trí tuệ nhân tạo dần thay thế con người?

Công việc tương lai sẽ ra sao khi trí tuệ nhân tạo dần thay thế con người?

Bạn phải làm gì để đảm bảo vị trí của mình Không chỉ công nhân, lao động phổ thông bị đe dọa thay thế bởi trí tuệ nhân tạo trong tương lai, ngành nhân sự hay thậm chí là các chuyên gia cũng có thể bị thay thế. Tuy làm việc trong ngành nhân sự khoảng 8 năm cho một

Continue reading