cuộc sống tuyệt vời

Làm Thế Nào Để Bạn Có Một Cuộc Sống Thật Sự Tuyệt Vời? (Phần 3)

III. Cải thiện sức khỏe: Dùng ít chất gây nghiện: Chất gây nghiện như caffeine hay thuốc lá về lâu về dài gây bất lợi nhiều hơn là có lợi và đa số chúng ta không nhận ra điều này. Bạn cần hiểu rằng bản thân từ “chất gây nghiện” đã mang ý nghĩa xấu và khi chúng ta nạp

Continue reading

Làm Thế Nào Để Bạn Có Một Cuộc Sống Thật Sự Tuyệt Vời? (Phần 2)

II.Cải thiện các mối quan hệ: Học cách nói “không”: Bạn bắt buộc phải học cách nói “không” với người khác, với những sự việc, lời đề nghị và yêu cầu mà bản thân không có hứng thú. Biết bản thân muốn gì và tập trung vào nó sẽ giúp loại bỏ đi những yếu tố và những điều cản

Continue reading

Làm Thế Nào Để Bạn Có Một Cuộc Sống Thật Sự Tuyệt Vời? ( Phần 1)

Chúng ta đang sống trong một thế giới đầy biến động và thay đổi hàng ngày, đôi khi thật khó khăn để tìm thấy cảm hứng và đam mê với những việc đang làm. Cùng với sự phát triển của công nghệ và mạng xã hội, cuộc sống đang ngày càng trở nên phức tạp và áp lực. Con người ngày

Continue reading