“đời lên tiên”!

2 phương pháp làm việc khiến một ngày của bạn thực sự có hiệu quả: Áp dụng đúng, “đời lên tiên”!

Sokrates, một nhà triết gia Hy Lạp cổ đại nói: sống mà không xem xét, nhìn lại mình thì không đáng sống. Phương án 1. Tuân thủ nguyên tắc FAST F (Frog): “Ăn ếch” để trở thành người làm việc có hiệu suất Kaifu Lee, người từng nhà quản trị công nghệ cao tại Apple, SGI, Microsoft và Google trong

Continue reading