ghi nhớ

Kim Tự Tháp Học Tập

Có bao giờ bạn tự hỏi tại sao bạn đến lớp, bạn rất tập trung và nghe được một bài giảng rất hay, nhưng rồi học xong thì lại chẳng nhớ được gì? Nguyên nhân không phải bạn không có khả năng nhớ, mà là bạn chưa có phương pháp ghi nhớ phù hợp. Hãy cùng Internship theo dõi Infographic

Continue reading