Giải thưởng hấp dẫn

[Toàn Quốc] Cơ Hội Nhận 8,000,000 VNĐ Từ Cuộc Thi Ảnh Đối Thoại Với Dòng Sông 2017

[Toàn Quốc] Cơ Hội Nhận 8,000,000 VNĐ Từ Cuộc Thi Ảnh Đối Thoại Với Dòng Sông 2017 THỂ LỆ DỰ THI Cuộc thi ảnh “Đối thoại với dòng sông 2017” Đồng bằng sông Cửu Long – Giới trong quản trị tài nguyên nước”  Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2017 Kính gửi: Những người quan tâm đến các vấn

Xem tiếp