kỹ thuật

Ngày hội việc làm dành cho sinh viên CNTT – CSE Job Fair 2016

Ngày hội việc làm CSE Job Fair 2016 là chương trình của Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính trường Đại học Bách Khoa TP.HCM tổ chức , nhằm tạo cầu nối giữa nhà trường, doanh nghiệp và các bạn  sinh viên, giúp sinh viên tìm hiểu về môi trường, các chương trình thực tập, làm việc của doanh

Xem tiếp

Bảng Tổng Hợp Cơ Hội Thực Tập Lĩnh Vực Kinh Tế & Kỹ Thuật (Cập nhật ngày 27.09.2016)

Dưới đây là các thông tin tuyển dụng thực tập sinh khối kinh tế, kỹ thuật được cập nhật tại website internship.edu.vn và thu hút đông đảo các bạn sinh viên truy cập từ Fanpage: https://www.facebook.com/internship.edu.vn. BẢNG TỔNG HỢP CƠ HỘI THỰC TẬP LĨNH VỰC KINH TẾ TỪ CỔNG THÔNG TIN THỰC TẬP INTERNSHIP.EDU.VN (27.09.2016) Công Ty Vị Trí tuyển dụng

Xem tiếp

Bảng Tổng Hợp Cơ Hội Thực Tập Lĩnh Vực Kinh Tế & Kỹ Thuật (Cập nhật ngày 14.09.2016)

Dưới đây là các thông tin tuyển dụng thực tập sinh khối kinh tế, kỹ thuật được cập nhật tại website internship.edu.vn và thu hút đông đảo các bạn sinh viên truy cập từ Fanpage: https://www.facebook.com/internship.edu.vn. BẢNG TỔNG HỢP CƠ HỘI THỰC TẬP LĨNH VỰC KINH TẾ TỪ CỔNG THÔNG TIN THỰC TẬP INTERNSHIP.EDU.VN Công Ty Vị Trí tuyển dụng Link

Xem tiếp

Bảng Tổng Hợp Cơ Hội Thực Tập Lĩnh Vực Kinh Tế & Kỹ Thuật (Cập nhật ngày 06.09.2016)

Dưới đây là các thông tin tuyển dụng thực tập sinh khối kinh tế, kỹ thuật được cập nhật tại website internship.edu.vn và thu hút đông đảo các bạn sinh viên truy cập từ Fanpage: https://www.facebook.com/internship.edu.vn. BẢNG TỔNG HỢP CƠ HỘI THỰC TẬP LĨNH VỰC KINH TẾ TỪ CỔNG THÔNG TIN THỰC TẬP INTERNSHIP.EDU.VN (06/09/2016) Công Ty Vị Trí tuyển

Xem tiếp