Làm sao đạt điểm tốt

“Bật” và “Tắt” Cho Kỳ Thi Thật Xuất Sắc

Chúng ta ai cũng biết rằng phải học tập chăm chỉ hay phải chủ động ôn tập trước hàng tuần, hàng tháng cũng như giữ gìn sức khỏe thật tốt thì mới đạt được kết quả tốt trong kỳ thi. Thế nhưng mọi thứ luôn bị kiểm soát bởi những thứ như “mạng xã hội”, “lười”, “hội chứng thiên tài

Continue reading