linkedin

Me in 30 Seconds – Phần 4: Giới Thiệu Bản Thân – Thoát Thất Nghiệp Cùng LinkedIn

Bạn vẫn chưa có chỗ thực tập? Bạn gặp khó khăn khi đi xin việc? CV bạn nộp không đủ hấp dẫn nhà tuyến dụng? Phải chăng bạn đã quên mất một trợ thủ đắc lực khác của mình – hồ sơ cá nhân? Bằng việc tạo ra một hồ sơ online để giới thiệu mình qua Internet, bạn sẽ

Continue reading