Lớp Kỹ Năng

[HCM] Lớp Kỹ Năng Tư Duy Sáng Tạo Dành Cho Học Sinh, Sinh Viên 2018

[HCM] Lớp Kỹ Năng Tư Duy Sáng Tạo Dành Cho Học Sinh, Sinh Viên 2018 LỚP KỸ NĂNG TƯ DUY SÁNG TẠO DÀNH CHO HỌC SINH, SINH VIÊN VỚI CHUYÊN ĐỀ: “SÁNG TẠO KHÔNG PHẢI LÀ BẨM SINH” Với chuyên đề này, các bạn sẽ tiếp cận với 2 phương pháp sáng tạo đầu tiên đã được Chuyên gia đào

Continue reading