năm nhất

Sinh Viên Năm Nhất Cần Chuẩn Bị Gì Để Có Công Việc Thực Tập Tốt

Thực tập chính là hành trang giúp cho các bạn sinh viên tích luỹ kinh nghiệm để có thể kiếm cho mình một công việc ưng ý sau khi ra trường. Tuy nhiên có rất nhiều bạn sinh viên hiện nay, đặc biệt là sinh viên năm nhất chưa biết mình nên làm gì để đáp ứng được nhu cầu

Continue reading