Ngày Hội Sách Châu Âu Lần Thứ 8 2018

[HN, HCM] Sự Kiện – Ngày Hội Sách Châu Âu Lần Thứ 8 2018 (Vào Cửa Tự Do)

[HN, HCM] Sự Kiện – Ngày Hội Sách Châu Âu Lần Thứ 8 2018 (Vào Cửa Tự Do) Hà Nội: 05 – 17/05/2018Viện Goethe, L’Espace, Casa Italia —TP HCM: 12 – 20/05/2018 IDECAF, Thư viện khoa học tổng hợp, Salon văn hóa Cà phê thứ bảy, Đường sách Nguyễn Văn Bình Thông tin từ Viện Goethe:Sự kiện “Những ngày văn học

Continue reading