DOANH NGHIỆP Tìm Tài Năng? - NHÀ TRƯỜNG Kết Nối Tuyển Dụng? - Hotline: (84 - 28) 3515 0635 - 0974 030 635 - contact@internship.edu.vn

Nhận Thức Chi Phối Thực Tế

[HCM] Hội Thảo “Perception Thinking Seminar” 2018 – Nhận Thức Chi Phối Thực Tế (Miễn Phí Tham Dự)

[HCM] Hội Thảo “Perception Thinking Seminar” 2018 – Nhận Thức Chi Phối Thực Tế (Miễn Phí Tham Dự) Bạn đã từng gặp phải vấn đề xảy ra ngoài ý muốn? Hoặc bạn đã từng đưa ra được một cách giải quyết có hiệu quả tức thời? Có thể bạn đã nghe qua cụm từ “nhận thức chi phối thực tế”,

Continue reading