Suntorypepsico

Chương Trình: “Gửi Lời Động Viên, Đưa Em Đến Trường” Cùng Suntory-PepsiCo

Nhằm chia sẻ những mất mát và thiệt hại với đồng bào các tỉnh bị ảnh hưởng của đợt lũ lụt tại miền Trung vừa qua, Suntory PepsiCo Vietnam Beverage (SPVB) mong muốn gắn kết với các bạn trẻ gửi đến các em học sinh đã và đang bỏ học do những thiệt hại của bão lũ, những lời động

Xem tiếp