Việc Lớn Cũng Trở Nên Dễ Dàng Với Kỹ Thuật Chia Nhỏ

Việc Lớn Cũng Trở Nên Dễ Dàng Với Kỹ Thuật Chia Nhỏ

Chắc hẳn bạn đã không ít lần bị xì-trét, thức khuya dậy sớm để cố gắng hoàn thành một kế hoạch hay một bài báo cáo dài mấy chục thậm chí hàng trăm trang. Hay cũng có khi bạn thấy thật chán nản, lười biếng và chẳng muốn làm gì cả vì bài tập và công việc quá nhiều đến

Continue reading