Workshop “Kỹ Năng Tìm Việc Graphic Design Cùng Portfolio” 2018

[HCM] Sự Kiện – Workshop “Kỹ Năng Tìm Việc Graphic Design Cùng Portfolio” 2018

[HCM] Workshop “Kỹ Năng Tìm Việc Graphic Design Cùng Portfolio” 2018 WORKSHOP: “KỸ NĂNG TÌM VIỆC GRAPHIC DESIGN CÙNG PORTFOLIO”- HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ! Bạn đã biết cách làm thế nào để khiến nhà tuyển dụng ấn tượng trong vòng 30 giây rà soát CV?… Với mục tiêu giúp bạn giảm căng thẳng trong việc tìm kiếm công việc, hỗ

Xem tiếp