[Kỹ năng] Teamwork và cái nhìn tổng quan

Teamwork (kỹ năng làm việc nhóm) ngày càng trở thành kỹ năng phổ biến không chỉ trong các hoạt động ở trường, lớp, mà còn là hành trang cần thiết cho các bạn trẻ khi bước vào môi trường làm việc. Bởi lẽ, một bạn trẻ có kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả, sẽ không chỉ tạo được ấn tượng đối với nhà tuyển dụng mà còn cải thiện được mối quan hệ với đồng nghiệp cũng như nâng cao hiệu quả công việc. Thế nhưng, để làm việc teamwork hiệu quả, thì ngoài các nguyên tắc chung, chúng ta cũng nên xem xét tới kỹ năng làm việc nhóm một cách toàn diện. Có thể khái quát bức tranh ấy như sau:

1. Khái quát về nhóm

Có thể hiểu đơn giản, nhóm là một nhóm người cùng nhau làm việc dựa trên một tinh thần hợp tác, phối hợp hay có những mục tiêu chung. Thông thường, mỗi nhóm đều trải qua các giai đoạn cụ thể như hình thành, xung đột, bình thường hoá và hoạt động trôi chảy.

Trong một nhóm, quy chế tổ chức sẽ bao gồm: người lãnh đạo nhóm, người góp ý, người bổ sung, người giao dịch, người điều phối, người tham gia ý kiến và người giám sát.

2. Các nguyên tắc làm việc nhóm

– Tạo sự đồng thuận.

– Thiết lập các mối quan hệ.

– Khuyến khích óc sáng tạo.

– Phát sinh những ý kiến mới.

– Học cách uỷ thác.

– Khuyến khích mọi người phát biểu.

3. Các quá trình làm việc nhóm

Ở bất kỳ một dự án hay công việc nào, mỗi một nhóm đều phải trải qua trình tự làm việc như sau: lần họp đầu tiên, những lần họp tiếp theo và lần họp cuối cùng. Do tính chất của mỗi lần họp là khác nhau và yêu cầu cũng khác nhau, nên người trưởng nhóm và các thành viên cần phải xác định rõ mục tiêu cho mỗi lần họp, cũng như tần số hội họp và tốc độ diễn biến của mỗi cuộc họp.

4. Giải quyết vấn đề trong nhóm

Khi làm việc nhóm, hầu hết mọi người đều gặp phải nhiều tình huống giống nhau. Tuy nhiên, sai lầm hay mắc phải nhất chính là sự cạnh tranh gay gắt và thiếu lắng nghe lẫn nhau giữa các thành viên. Do vậy, không chỉ người trưởng nhóm mà các thành viên cũng cần tuân thủ các bước sau:

– Làm thấm nhuần tinh thần đồng đội.

– Nhận ra các vấn đề.

– Chuyện trò với từng người.

– Xử sự với người gây ra vấn đề.

– Giải quyết mâu thuẫn.

– Sử dụng cách giải thích vấn đề.

5. Đánh giá kết quả nhóm nên thực hiện các bước như chọn các tiêu chuẩn đánh giá, đánh giá kết quả, đo lường sự thực hiện của thành viên. Đồng thời, đánh giá các đối tượng như lãnh đạo, tiểu nhóm và các thành viên nhóm.

Internship.edu.vn