Thỏa Thuận Hợp Tác Giữa Cổng Thông Tin Thực Tập Internship.edu.vn Và Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia TPHCM

Ngày 06 tháng 11 năm 2013, đại diện cho Talent Mind Education cùng với đại diện của Đại học Khoc Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh ( SACUS) đã ký kết thỏa thuận hợp tác dựa trên Cổng thông tin thực tập Internship.edu.vn.

Theo như bản thỏa thuận, hai bên cam kết hỗ trợ và phát huy tối đa năng lực của mỗi bên trong việc triển khai nội dung hoạt động chính yếu. Thứ nhất, Talent Mind Education hỗ trợ cung cấp thông tin thực tập trên cổng thông tin thực tập Internship.edu.vn cho Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia TP.Hồ Chí Minh;Thứ hai, bảo trợ thông tin, cố vấn chuyên môn và phối hợp với SACUS trong việc tổ chức các chuỗi sự kiện và hội thảo nhằm nâng cao kĩ năng nghề nghiệp của sinh viên.

Việc ký kết thỏa thuận với Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TP.Hồ Chí Minh là một bước tiến dài trong việc khẳng định vai trò của Internship.edu.vn với tư cách là cầu nối với cộng đồng sinh viên, doanh nghiệp và nhà trường.

Thỏa thuận hợp tác này đã chính thức ghi nhận sự hợp tác lâu dài của hai bên trên nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, cùng có lợi và hỗ trợ, tin tưởng lẫn nhau. Internship.edu.vn và SACUS cùng cam kết tạo điều kiện thuận lợi và xây dựng mối quan hệ hợp tác chiến lược bền vững giữa hai bên.

 

Thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ:

Nguyễn Thị Thiên Lý

Trưởng Nhóm Điều Phối Cổng Thông Tin Thực Tập Internship.edu.vn

Điện thoại: (84) (08) 3515 0635

Mobile: 097.997.0577

Email: lynguyen@talentmind.edu.vn

Website: https://internship.edu.vn/