DOANH NGHIỆP Tìm Tài Năng? - NHÀ TRƯỜNG Kết Nối Tuyển Dụng? - Hotline: (84 - 28) 3515 0635 - 0974 030 635 - contact@internship.edu.vn

Thông Báo Thay Đổi Về Quy Định Đăng Tin Công Việc Từ Tháng 01/2018

Để bảo đảm tính thông tin rõ ràng, chất lượng đến sinh viên, tăng tính hiệu quả của thông tin tuyển dụng cho doanh nghiệp, từ tháng 01/2018 đăng công việc tuyển dụng miễn phí trên Internship.edu.vn có những quy định sau:

1. Nội dung thông tin của công việc đăng tuyển tối thiểu 120 từ với các thông tin sau:

Tên vị trí công việc

 • Tên tiêu đề công việc nên được viết hoa đầu câu, không viết in hoa.
 • Mỗi tin đăng chỉ bao gồm một vị trí công việc.
 • Nếu bạn có nhiều hơn một vị trí, vui lòng tách thành các tin đăng khác nhau.

Mô tả công việc

 • Mô tả các hoạt động, các công việc, các nghĩa vụ mà ứng viên sẽ đảm nhận thực hiện.
 • Nơi làm việc.

Số lượng ứng viên cần tuyển

Yêu cầu công việc

 • Mô tả các điều kiện, các yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, ngoại ngữ và các yêu cầu khác mà ứng viên cần đáp ứng.

Quyền lợi

 • Mô tả các quyền lơi mà ứng viên được nhận trong quá trình thực hiện công việc.

Hình thức ứng tuyển

 • Mô tả cách thức ứng tuyển, các yêu cầu ràng buộc khi ứng tuyển, các thông tin, hồ sơ mà ứng viên cần cung cấp.
 • Thời gian nhận ứng tuyển.
 • Chúng tôi khuyến khích bạn nên sử dụng hình thức ứng tuyển trực tuyến để gia tăng hiệu quả, thời gian ứng tuyển nhanh.

Thông tin liên hệ – ứng tuyển

 • Mô tả: Tên người liên hệ, bộ phận phòng ban tuyển dụng
 • Thông tiên liên hệ của Doanh nghiệp bao gồm như email, số điện thoại và địa chỉ sẽ được đặt tại mục “Profile Company”.

Lưu ý: 

Doanh nghiệp vui lòng không đặt thông tin email vào phần nội dung tin đăng, mà đặt vào phần “Application Email”.

Các ứng viên ứng tuyển trực tuyến công việc qua hệ thống Internship.edu.vn. Doanh nghiệp sẽ nhận được email thông báo khi có ứng tuyển. Điều này giúp doanh quản lý hồ sơ ứng tuyển, có thể chấp nhận hay không chấp nhận đơn ứng tuyển ngay trên hệ thống, email sẽ tự động gởi thông báo cho sinh viên, đồng thời giúp chúng tôi thực hiện được việc thống kê thực tập, tình trạng sinh viên bị từ chối, các kỹ năng chưa tốt của các em. Những thông tin thống kê này sẽ được gởi phản hồi về các Trường nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.

2. Quy định đăng công việc tuyển dụng miễn phí:

 • Doanh nghiệp đăng tin công việc miễn phí, tối đa 3 công việc trong vòng 30 ngày (Không đăng tin công việc lặp lại trong thời gian 30 ngày kể từ ngày tin công việc đó đã được đăng). Sinh viên ứng tuyển miễn phí.
 •  Thời gian duyệt tin đăng là từ 4 giờ đến 8 giờ trong ngày làm việc và từ 24 giờ đến 48 giờ trong ngày cuối tuần hoặc ngày lễ.

Nếu có vấn đề thắc mắc hoặc không đồng ý với quy định trên, vui lòng liên hệ qua contact của Internship:

 • Email: contact@internship.edu.vn
 • Hotline: (028) 3515 0635 – 097 403 0635