Thông báo thực tập sinh viên CNTT trường Đại học Quốc tế

Kính gởi Qúy Doanh nghiệp,

Hiện tại, sinh viên khoa Công Nghệ Thông Tin trường Đại học Quốc tế đang có nhu cầu xin thực tập tại các công ty phần mềm ở thành phố Hồ Chí Minh cho học kỳ hè 2010-2011 (từ 06/2011 – 09/2011).

Chúng tôi rất mong được sự hỗ trợ của Qúy Doanh nghiệp quan tâm đến việc thực tập của sinh viên trong thời gian sắp tới.

Trân trọng kính chào & chúc sức khỏe, thành công!