Thực Tập Trải Nghiệm Hay Con Dấu

Thực tập được xem là một hành trình “trải nghiệm” kiến thức ngành học của sinh viên vào môi trường làm việc thực tế. Đối với những sinh viên năm cuối, thực tập còn được gọi là “môn học cuối cùng” của đời sinh viên. Tuy nhiên, thực tập để có được “trải nghiệm” hay thực tập để có được “con dấu” hoàn thành nốt “môn học cuối cùng” lại mang những ý nghĩa khác nhau.

Đối với những bạn chỉ xem thực tập là một khâu “đóng dấu” trong “môn học cuối cùng” , các bạn sẽ chẳng mất gì nhưng tương lai thì không chắc.

Đối với những bạn thực tập là để trải nghiệm thực tế, bạn được nhiều hơn cả ở hiện tại và trong tương lai.

-Thực tập chính là cơ hội để bạn quan sát công việc hàng ngày tại một công ty, văn hóa và môi trường làm việc, đây là cơ hội để bạn hiểu thêm về lĩnh vực ngành nghề mà bạn định hướng.

– Thực tập còn giúp bạn mở rộng các mối quan hệ: bạn có thể tận dụng thời gian này để làm quen với các anh, chị đồng nghiệp, học hỏi và xây dựng mối quan hệ. Có thể sau này bạn sẽ tìm được công việc từ chính những mối quan hệ này.

– Thực tập giúp bạn thực hành những kiến thức ngành học trong thực tế, rèn luyện những kỹ năng làm việc trong môi trường chuyên nghiệp.

– Thực tập làm tăng sự tự tin trong nghề nghiệp của bạn:bạn có thể đối mặt và vượt qua “những nỗi sợ không tên” mà bạn có thể có trong môi trường làm việc chuyên nghiệp.

– Thực tập giúp bạn có thêm kinh nghiệm làm việc sau khi tốt nghiệp, đó là những nền tảng kiến thức thực tế vô cùng quý giá cho những bước đi đầu tiên trên con đường sự nghiệp của bạn

Vậy bạn chọn một “con dấu” hay một hành trình “trải nghiệm”?

Nguồn: http://www.kynangchuyennghiep.vn/