Tìm Hiểu Về Phần Mềm SPSS

1. SPSS là gì?

Cho những ai chưa biết, thì SPSS (viết tắt của Statistical Package for the Social Sciences) là một chương trình máy tính phục vụ công tác thống kê. SPSS là một hệ thống phần mềm thống kê toàn diện được thiết kế để thực hiện tất cả các bước trong các phân tích thống kê từ những tính toán trong thống kê mô tả (liệt kê dữ liệu, lập bảng tần số, lập biểu đồ, tính các đại lượng thống kê mô tả,…) đến thực hiện những bài toán trong thống kê suy diễn (kiểm định, tương quan, hồi qui, …)

2. Chức năng chính của SPSS

  • Phân loại dữ liệu, mã hóa, nhập liệu và xử lí biến:

Với giai đoạn đầu tiên này, bạn cần tạo các biến mong muốn và đặt tên, cài đặt các định dạng cho nó ở cửa sổ Variable View. Sau đó bạn có thể nhập trực tiếp dữ liệu vào cửa sổ Data View hoặc chuyển dữ liệu từ file Excel sang

  • Làm sạch dữ liệu

SPSS cho phép bạn làm sạch dữ liệu trước khi thực hiện phân tích bằng các phương pháp như: dùng bảng tần số, dùng bảng phối hợp hai biến/ ba biến…

  • Tóm tắt và trình bày dữ liệu

Phần mềm này giúp bạn trình bày đa dạng các thông tin trong thống kê mô tả bao gồm: bảng tổng hợp nhiều biến, câu hỏi nhiều trả lời (multiple choice), bản tùy biến … Đối với trình bày kết quả bằng đồ thị thì hình ảnh bên SPSS không sống động bằng Excel hay Powerpoint.

  • Thực hiện các kiểm định phức tạp:

Với SPSS, bạn có thể “chạy” hầu hết các loại kiểm định trong thống kê như:

+ Kiểm định trung bình tổng thể

+ Phân tích phương sai (ANOVA)

+ Kiểm định phi tham số

+ Tương quan và hồi quy tuyến tính

+ Phân tích cụm…

3. Ứng dụng của SPSS

SPSS được các nhà nghiên cứu sử dụng rộng rãi cho các nghiên cứu trong các lĩnh vực:

  • Tâm lý học, tội phạm học
  • Điều tra xã hội học: Đánh giá chất lượng dịch vụ công, xác định các yếu tố ảnh hưởng đến cảm nhận của người dân. Etc
  • Nghiên cứu kinh doanh: Dự định mua sản phẩm, xu hướng chấp nhận một sản phẩm, dịch vụ. Định vị thương hiệu trên các thuộc tính sản phẩm, dịch vụ
  • Nghiên cứu trong y sinh: Các ảnh hưởng của thuốc tới một nhóm bệnh lý, phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sâu hại trong nông nghiệp…

SPSS cùng với AMOS còn cho phép các nhà nghiên cứu sử dụng các kỹ thuật phân tích định lượng bậc cao như phân tích bằng phương tình cấu trúc (SEM) cho phép đo lường và kiểm định nhiều mô hình lý thuyết.

4/ Giao diện của SPSS:

Dưới đây là ví dụ về cách thực hiện kiểm định độ tin cậy thang đo Cronbach’s Alpha trong SPSS.

Chúng ta vào Analyze > Scale > Reliability Analysis…

Thực hiện kiểm định cho nhóm biến quan sát thuộc nhân tố Lương, thưởng, phúc lợi (TN). Đưa 5 biến quan sát thuộc nhân tố TN vào mục Items bên phải. Tiếp theo chọn vào Statistics…

Trong tùy chọn Statistics, chúng ta tích vào các mục giống như hình. Sau đó chọn Continue để cài đặt được áp dụng.

Sau khi click Continue, SPSS sẽ quay về giao diện ban đầu, chúng ta nhấp chuột vào OK để xuất kết quả ra Ouput:

Kết quả kiểm định độ tin cậy thang đo Cronbach’s Alpha của nhóm biến quan sát TN như sau:

 Kết quả kiểm định cho thấy các biến quan sát đều có hệ số tương quan tổng biến phù hợp (≥ 0.3). Hệ số Cronbach’s Alpha = 0.790 ≥ 0.6 nên đạt yêu cầu về độ tin cậy.

Nguồn: Sưu tầm và tự tổng hợp