Hướng dẫn cập nhật thông tin doanh nghiệp

Bước 1: Doanh nghiệp đăng nhập vào tài khoản trên Internship.edu.vn Bước 2: Sau khi đăng nhập, di chuyển chuột đến tên tài khoản của bạn bên góc phải màn hình. Chọn mục “Hồ sơ doanh nghiệp” để cập nhật thông tin của doanh nghiệp. Bước 3: Quý doanh nghiệp vui lòng cập nhật thông tin vào

Continue reading

Các quy định về đăng tin công việc trên Internship.edu.vn

Quy định về các công việc đăng tuyển trên Internship.edu.vn bao gồm như sau (trích dẫn từ điều 4 của Bản thoả thuận sử dụng) Loại hình công việc đăng tuyển được chấp nhận bao gồm Công việc thực tập toàn thời gian (full time) hoặc bán thời gian (part time) dành cho sinh viên Công việc bán thời gian (part

Continue reading

Các chức năng mới được cập nhật dành cho Sinh viên – Doanh nghiệp – Nhà trường

Các chức năng dành cho sinh viên Đăng hồ sơ nghề nghiệp, CV chi tiết Quản lý các hồ sơ nhằm ứng tuyển phù hợp cho từng vị trí công việc, doanh nghiệp tuyển dụng. Công cụ giao tiếp với Nhà tuyển dụng: ứng tuyển, email ứng tuyển, liên hệ phỏng vấn. Quản lý các công việc ứng tuyển, đăng

Continue reading

Sau khi ứng tuyển, tôi không chắc chắn hồ sơ của mình có đến được nhà tuyển dụng không?

Để biết đơn ứng tuyển của bạn đã gửi thành công hay không, bạn có thể kiểm tra bằng hai cách: – Cách 1: Tại trang thông tin vị trí đã ứng tuyển, nút “Apply for this job” bị ẩn và chuyển thành “You have already applied for this job”. Đồng thời, bên trên thông tin sẽ hiển thị ô thông

Continue reading