Các chức năng mới được cập nhật dành cho Sinh viên – Doanh nghiệp – Nhà trường

Các chức năng dành cho sinh viên

Đăng hồ sơ nghề nghiệp, CV chi tiết

Quản lý các hồ sơ nhằm ứng tuyển phù hợp cho từng vị trí công việc, doanh nghiệp tuyển dụng.

Công cụ giao tiếp với Nhà tuyển dụng: ứng tuyển, email ứng tuyển, liên hệ phỏng vấn.

Quản lý các công việc ứng tuyển, đăng ký thông báo các công việc mong muốn.

Chức năng dành cho Doanh nghiệp

Đăng công việc và quản lý các công việc hiệu quả hơn.

Quản lý các hồ sơ ứng tuyển

Quản lý được số lượt xem, số hồ sơ ứng tuyển

Công cụ giao tiếp với ứng viên: chấp nhận hồ sơ, email hện phỏng vấn, không chấp nhận ứng tuyển, lưu trữ hồ sơ ứng viên

Kết nối với Nhà trường

Cập nhật các thông báo các kỳ thực tập, đợt tốt nghiệp từ Khoa/Trường để chủ động kế hoạch tuyển dụng

Cập nhật , các hoạt động nghề nghiệp, tuyển dụng dành cho sinh viên từ Khoa/Trường để chủ động sắp xếp kế hoạch tuyển dụng nhân sự.

Kết nối hợp tác với Khoa/Trường.

Dịch vụ quảng bá – tăng cường hiệu quả tuyển dụng

Chức năng dành cho Nhà trường

Đăng thông tin kế hoạch các kỳ thực tập của sinh viên thông báo đến cộng đồng doanh nghiệp tuyển dụng

Đăng thông báo các hoạt động ngày hội nghề nghiệp, ngày hội tuyển dụng, việc làm đến cộng đồng doanh nghiệp tuyển dụng

Kết nối doanh nghiệp

Thống kê theo dõi số liệu sinh viên thực tập của Khoa/Trường