Các chức năng mới được cập nhật dành cho Sinh viên – Doanh nghiệp – Nhà trường

1.     Chức năng dành cho sinh viên

 • Đăng hồ sơ nghề nghiệp, CV chi tiết
 • Quản lý các hồ sơ nhằm ứng tuyển phù hợp cho từng vị trí công việc, doanh nghiệp tuyển dụng.
 • Công cụ giao tiếp với Nhà tuyển dụng: ứng tuyển, email ứng tuyển, liên hệ phỏng vấn.
 • Quản lý các công việc ứng tuyển, đăng ký thông báo các công việc mong muốn.

2.      Chức năng dành cho doanh nghiệp

 • Đăng công việc và quản lý các công việc hiệu quả hơn.
 • Quản lý các hồ sơ ứng tuyển: số lượng hồ sơ, số lượt xem của tin tuyển dụng.
 • Công cụ giao tiếp với ứng viên: chấp nhận hồ sơ, email hẹn phỏng vấn, không chấp nhận ứng tuyển, lưu trữ hồ sơ ứng viên
 • Kết nối với Nhà trường: cập nhật các thông báo các kỳ thực tập, đợt tốt nghiệp từ Khoa/Trường để chủ động kế hoạch tuyển dụng, cập nhật các hoạt động nghề nghiệp, tuyển dụng dành cho sinh viên từ Khoa/Trường để chủ động sắp xếp kế hoạch tuyển dụng nhân sự.
 • Kết nối hợp tác với Khoa/Trường.
 • Dịch vụ quảng bá tin tuyển dụng – tăng cường hiệu quả tuyển dụng

3.      Chức năng dành cho Nhà trường

 • Đăng thông tin kế hoạch các kỳ thực tập của sinh viên thông báo đến cộng đồng doanh nghiệp tuyển dụng
 • Đăng thông báo các hoạt động ngày hội nghề nghiệp, ngày hội tuyển dụng, việc làm đến cộng đồng doanh nghiệp tuyển dụng
 • Kết nối với doanh nghiệp
 • Thống kê theo dõi số liệu sinh viên thực tập của Khoa/Trường