DOANH NGHIỆP Tìm Tài Năng? - NHÀ TRƯỜNG Kết Nối Tuyển Dụng? - Hotline: (84 - 28) 3515 0635 - 0974 030 635 - contact@internship.edu.vn

Hướng dẫn cập nhật thông tin doanh nghiệp

Bước 1: Doanh nghiệp đăng nhập vào tài khoản trên Internship.edu.vn

Bước 2: Sau khi đăng nhập, di chuyển chuột đến tên tài khoản của bạn bên góc phải màn hình. Chọn mục “Hồ sơ công ty” để cập nhật thông tin của công ty.

Bước 3: Quý doanh nghiệp vui lòng cập nhật thông tin vào ô “Thông tin công ty” với những thông tin như sau:

  1. Tên đầy đủ của doanh nghiệp
  2. Mã số thuế
  3. Địa chỉ trụ sở
  4. Số điện thoại

Bước 4: Sau khi hoàn thành, click chọn nút “Lưu” ở bên trái màn hình.