Khi ứng tuyển, tôi có thể đính kèm nhiều file được không?

Bạn chỉ có thể đính kèm 1 file duy nhất khi ứng tuyển. Một số cách sau đây sẽ giúp bạn ứng tuyển thuận lợi hơn nếu bạn có nhiều file thông tin cần gửi:

– Resize hồ hơ của bạn nhỏ hơn 2MB

– Không nên đính kèm các bằng cấp, giấy chứng nhận nếu nhà tuyển dụng không yêu cầu. Hồ sơ ứng tuyển trực tuyến chỉ cần hồ sơ (đính kèm file) và thư xin việc (điền vào phần dành riêng). Khi được mời phỏng vấn, nhà tuyển dụng mới yêu cầu bạn mang theo các bằng cấp và các giấy tờ liên quan.

– Đối với các ngành nghề như Thiết kế, Kiến trúc sư…, bạn có thể upload các dự án, công trình đã làm lên các trang web như Google Drive, Flickr, MediaFire, Dropbox và đặt đường dẫn trong hồ sơ để nhà tuyển dụng có thể tham khảo.

– Đối với trường hợp nhà tuyển dụng yêu cầu bạn nộp kèm bằng cấp, bạn cũng có thể sử dụng cách như trên: upload hình các bằng cấp lên trang web và đặt đường dẫn trong hồ sơ của bạn.