Làm cách nào để cập nhật thông tin công ty?

Sau khi đăng nhập, trỏ chuột tại tên tài khoản của bạn ở góc phải màn hình. Chọn mục “Hồ sơ doanh nghiệp”.

Ho-so-doanh-nghiep

Click chọn Hồ Sơ Doanh Nghiệp để cập nhật thông tin công ty

Để thông tin được chuyên nghiệp nhất, bạn hãy điền đầy đủ các thông tin tại trang – với các thông tin chưa có, bạn có thể để trống.

Sau khi hoàn thành, click chọn nút Save.

Kết Nối Với Internship.edu.vn

Đăng ký cập nhật tin thực tập, sự kiện ngày hội việc làm, hội thảo kỹ năng

Name *

Email *

Interested groups *
Tin sự kiện tuyển dụng - Hội thảo kỹ năng