Làm cách nào để cập nhật thông tin công ty?

Sau khi đăng nhập, trỏ chuột tại tên tài khoản của bạn ở góc phải màn hình. Chọn mục “Hồ sơ công ty”.

Để thông tin được chuyên nghiệp nhất, bạn hãy điền đầy đủ các thông tin tại trang – với các thông tin chưa có, bạn có thể để trống.

Sau khi hoàn thành, bạn click chọn “Lưu” ở mỗi phần.

Lưu ý: Khi bạn click chọn “Delete account“, bạn không thể phục hồi tài khoản của bạn.