Làm cách nào để chỉnh sửa các tin tuyển dụng tôi đã đăng?

– Bước 1: Trỏ chuột tại tên tài khoản của bạn ở góc phải màn hình. Chọn “Quản lý công việc”

– Bước 2: Click chọn nút “Chỉnh sửa công việc” 

– Bước 3: Chỉnh sửa nội dung. Sau khi hoàn tất, click chọn “Save”
Thông tin đăng tuyển của bạn đã được chỉnh sửa.