DOANH NGHIỆP Tìm Tài Năng? - NHÀ TRƯỜNG Kết Nối Tuyển Dụng? - Hotline: (84 - 28) 3515 0635 - 0974 030 635 - contact@internship.edu.vn

Làm cách nào để chỉnh sửa các tin tuyển dụng tôi đã đăng?

Bước 1: Trỏ chuột tại tên tài khoản của bạn ở góc phải màn hình. Chọn “Quản lý công việc”

Bước 2: Chọn công việc mà bạn muốn chỉnh sửa. Click chọn nút “Sửa công việc” (biểu tượng cây bút thứ 2 từ phải sang).

Bước 3: Chỉnh sửa nội dung. Sau khi hoàn tất, click chọn “Lưu”.

Thông tin đăng tuyển của bạn đã được chỉnh sửa.