Làm cách nào để đăng tin tuyển dụng?

– Bước 1: Sau khi đăng nhập, trỏ chuột tại tên tài khoản của bạn ở góc phải màn hình. Chọn “Đăng việc làm”.

– Bước 2: Điền đầy đủ các thông tin tuyển dụng của bạn tại trang. Click chọn “Tiếp tục”

– Bước 3: Xem lại toàn bộ thông tin bạn vừa đăng nháp. Đánh dấu tick vào ô màu trắng để sau khi bạn đã đảm bảo kiểm tra cẩn thận các thông tin trong bài đăng. Click chọn “Quay lại” nếu bạn muốn thay đổi thông tin. Click chọn “Gửi”.

Thông tin đăng tuyển của bạn sẽ được gửi đến hệ thống. Công việc đăng tuyển sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng lên trang web www.internship.edu.vn. Thời gian duyệt tin đăng là từ 4 giờ đến 8 giờ trong ngày làm việc và từ 24 giờ đến 48 giờ trong ngày cuối tuần hoặc ngày lễ.