Làm cách nào để đăng tin tuyển dụng?

Đăng tin tuyển dụng dễ dàng, đơn giản tại Internship.edu.vn chỉ với 4 bước:

– Bước 1: Sau khi đăng nhập, trỏ chuột tại tên tài khoản của bạn ở góc phải màn hình. Chọn “Đăng công việc”

– Bước 2: Điền đầy đủ các thông tin tuyển dụng của bạn tại trang. Click chọn “Continue”

– Bước 3: Xem lại toàn bộ thông tin bạn vừa đăng nháp. Click chọn “Quay lại” nếu bạn muốn thay đổi thông tin.

– Bước 4 : Click chọn “Đăng tuyển”.

Thông tin đăng tuyển của bạn sẽ được gửi đến hệ thống. Công việc đăng tuyển sẽ được kiểm duyệt trước đăng lên trang web www.internship.edu.vn. Thời gian kiểm duyệt là 30 phút – 2 giờ cho ngày làm việc hoặc 6 giờ – 12 giờ cho ngoài giờ làm việc hoặc ngày cuối tuần, ngày lễ.